ULUSLARARASI TURİZMDE YÜKSELEN EĞİLİMLER KONGRESİ

Son dönemde dünyanın birçok bölgesinde meydana gelen değişimler, olumlu ve olumsuz yönleri ile turizm hareketlerini kolaylıkla yönlendirmektedir. Covid-19 Salgını bu durumun son örneklerinin başında gelmekte ve halen sonuçları tam olarak bilinememektedir. Yeni normal olarak ifade edilen dünya düzeninde turizm işletmeleri yönetimi, turizm pazarlaması, turizm yatırımları, turizm faaliyetine yönelik işbirliği olanakları, turistik tüketici eğilimleri, turizm eğitimi, turizm planlaması ve politikaları alanlarında gelişmeler ve değişimlerin ortaya çıkması kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu muhtemel değişimler ve gelişmeler, mevcut alan araştırmalarına ek olarak yeni yaklaşımların, teorilerin ve incelemelerin geliştirilmesini gerekli kılmaktadır. Giderek artan rekabet ortamında, turizm sektöründeki uygulamaların da yapılan araştırma çalışmaları ile uyumlaştırılması ve geliştirilmesi önemli bir süreçtir. 

Bu bağlamda, 30 Eylül - 02 Ekim 2021 tarihleri arasında, Necmettin Erbakan Üniversitesi Turizm Fakültesi ev sahipliğinde, Konya Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle, tarihi ve kültürel değerleri ve gelişmiş alt ve üst yapı donanımlarıyla öne çıkan, kadim şehrimiz Konya’da “Uluslararası Turizmde Yükselen Eğilimler Kongresi ” isimli Uluslararası bir kongre gerçekleştirilecektir. Kongrenin, turizm endüstrisine yönelik yeni pazarlama, organizasyon, işbirlikleri, gelişen ve dönüşen teknolojik yaklaşımlar, farklılaşan tüketici eğilimleri ve yeni oluşumların tartışılacağı bir bilimsel platform olması hedeflenmektedir. 

Kongre uluslararası niteliği ile yurtiçinden ve yurt dışından geniş katılımlı ve akademik çıktısı yanında sektörel uygulamalara katkıları ile öne çıkan bir kongre olarak tasarlanmıştır. Türkçe ve İngilizce dillerinde katılımların kabul edileceği kongre, turizm ve ilgili alanlarda araştırmalar yürüten akademisyenler, lisansüstü öğrenciler, turizm sektörü profesyonelleri, kamu kurum/kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımı ile zenginleştirilecektir. Bildiri sunumları yanında, sektör iş birliğini sağlama ve güncel konuları tartışmak üzere paneller de organize edilecektir. 

Kongrenin yüz yüze yapılması planlanmaktadır. Ancak pandemi süreci ve alınan kararlar doğrultusunda hem yüz yüze hem de online (hibrit) ya da sadece online olarak gerçekleştirilebilecektir.

Şimdiden ilgi gösterecek, destek olacak, katılımları ile kongreyi daha verimli hale getirecek tüm herkese teşekkürlerimizi sunuyor, kongremizde sağlıklı bir şekilde sizlerle birlikte olmayı umut ediyoruz.

Saygılarımızla. 

  • Kongre sonrasında dileyen katılımcıların tam metin bildirileri, hakem sürecinden geçmesi koşuluyla kongreden bağımsız 2 farklı uluslararası yayınevleri tarafından kitap bölümü olarak ya da “Yayın İmkanları” sayfasında belirtilen akademik dergilerde ücretsiz yayınlanabilecektir. (Ayrıca tam metin bildiri kitapçığı yayınlanmayacaktır.)
  • Tüm özetler ve tam metinler hakem sürecinden geçirilecektir. Bilim kurulunun onayını alamayan bildiriler, programa dahil edilmeyecektir.
  • Özetler, dijital ortamda Özet Bildiri Kitabı olarak kongre sayfasında yayınlanacaktır.
  • Kongre, YÖK tarafından belirlenmiş uluslararası etkinlik ölçütlerine uygun olarak gerçekleştirilecektir.
  • Kongrede Türkçe ve İngilizce sunumlar yapılabilecektir.
  • Sunumu yapılmayan çalışmalara bildiri kitapçığında ve tam metin kitabı ile diğer kongre yayınlarında yer verilmeyecek ve sunulmadı olarak belirtilecektir. 

© copyright 2013 -