BİLDİRİ ÖZETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Gönderilen bildiri özetleri 'Bildiri Değerlendirme Komitesi' tarafından değerlendirilecek ve sunum için uygun görülen bildiri özetlerinin tam metin halinin gönderilmesi istenecektir. Bildiri Değerlendirme Komitesi; kongre bilim kurulu, konuşmacı, oturum başkanları ve konusunda uzman kişiler arasından Yönetim Kurulu tarafından seçilen hakemlerden oluşur.

Özet bildiri gönderimi tasarım aşamasındadır.

Bildiri özeti yazım şablonu için tıklayınız

 

© copyright 2013 -