Genel esaslar

  • Bildiriler daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış/sunulmamış olmalıdır.
  • Bildiriler MS Office Word  formatında gönderilmelidir. Word dosyasının uzantısının .docx olmaması gerekmektedir. Powerpoint formatında gönderilen sunumlar bildiriler kitabında yer almayacaktır.
  • Bildiriler yazarın göndereceği düzenleme üzerinden ofset tekniği ile basılacağından aşağıdaki hususların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bildiriler için ayrıca redaksiyon hizmeti verilmeyecektir.
  • Sempozyuma gönderilen bildiriler bildiri özeti değerlendirme aşamasından geçtikten sonra hakemler tarafından tekrar değerlendirilecek ve sunum için kabul edilen bildiriler Türkiye Korozyon Derneği, ECJSE (El-Cezeri Journal of Science and Engineering), ULAKBİM Tr Dizin Dergisi tarafından yayımlanacaktır.
  • Değerlendirme sonrası kabul edilen bildiriler için bildiriyi sunacak olan yazara bildirisinin kabul edildiğini ve sunum şeklini (sözel veya poster) belirten "kabul yazısı" e-posta yolu ile gönderilecektir.
  • Bildiriler İngilizce veya Türkçe kabul edilecektir.

 

1. Bildirilerin uzunluğu:
     Yazı, tablo, şekil, grafik, fotoğraflar dahil olmak üzere, bildirinin tamamı 6 sayfayı geçmemelidir. Bu limiti geçen bildirilere, bildiri kitabında yer verilmeyecektir.

2. Bildirilerin Gönderimi
     Bildiriler belirtilen süre içerisinde, web sitesindeki bildiri gönderme linkinden gönderilmelidir. Metin içerisinde yer alan resimlerin boyutları yüksekse CD ile posta adresine gönderilebilir.

3. Normlar ve kullanma alanları
     Yazı, tablo, şekil, grafik, fotoğraflar A4 normuna uygun (21x29.7) olmalı, standart kağıt ölçüsünün dışına çıkmamalıdır. Sağ (iç), sol (dış) üst ve alttan 2 cm boşluk bırakılmalıdır.
a) Yazı ve tablolar Yaz aralıkları metinde ve özette “tek satır” olmalıdır. Yazı, tablo ve şekiller 16x24 cm’ lik alan içinde kalmalıdır. Yazı “Times New Roman” karakterde, harfler metinde 10 punto, Miniskül ve başlıkta 12 punto Majiskül ve bold olmalıdır. .
b) Şekil grafik ve fotoğraflar Şekiller ve grafikler, fotoğraflar net ve parlak olmalıdır. 300 dpi çözünürlükte olmalıdır. Tüm şekil ve fotoğraflar metin içinde belirtilen alanı taşmayacak şekilde yerleştirilmiş olmalıdır.
c) Denklemler Denklemlerin bilgisayar çıkışlı olması tavsiye edilir. Denklem numaraları parantez içine alınarak sağ taraftaki boşluklarda yer almalıdır.
d) Sayfa numaraları Sayfa numarası verilmemelidir.

4. Yazının bölümleri
a) Başlık Yazının başlığı 12 punto kalın ve büyük harflerle yazılmalıdır. r.
b) Yazarın adı soyadı Yazarın adı ve soyadı küçük harflerle başlığın altına unvan belirtilmeden yazılmalıdır. Yazarın çalıştığı kurum ve yer ad ve soyadın altına yazılmalıdır. Eğer ortak yazarlar varsa benzer şekilde alt alta yazılmalıdır.
c) Kısa özet (Abstract) Yazının baş tarafına, yazar ve yazarlardan sonra 100 kelimeyi geçmeyecek hacimde sık yazı ile italik karakterde yazılmış abstract konacaktır.
d) Özet'ten sonra İngilizce bir özet (abstract) eklenecektir.
e) Bölüm başlıkları: Bölüm başlıkları bölümün üst tarafına 10 punto büyük harf ve kalın olarak yazılacaktır.

5. Kaynaklar
     Kaynaklar bildiride sözü edilen sıraya göre, köşeli parantez içinde numara verilerek gösterilmeli (örneğin [1] gibi) ve bildirinin sonunda bu sıraya göre dizilmelidir. Kaynakların düzeni şöyle olmalıdır:

     Yazarın soyadı, adının baş harfi (iki adı varsa baş harfleri) Bildirinin tam başlığı, Kaynağın adı (varsa uluslararası kısaltmalara uygun olarak), Cilt no. , Sayfa numaraları, Yıl, Birden fazla yazar adı varsa hepsi yazılmalıdır.

Dergi örneği:
Çakır Ş. Ve Korukoğlu S., “Daily Rainfall Simulation and Its Application in Turkey”, Tr. J. Of Engineering and Enviromental Sciences, Vol.21, pp.315-324, April 1997
Kitap Örneği:
White F.M., “Fluid Mechanics” pp 719-722, McGraw-Hill, Newyork, 1991 6. Çalışmaya Destek veren Kurumlar Çalışma herhangi bir kurumun desteği ile gerçekleştirilmişse bu kurumun adı 16x24 cm lik alan içinde kalacak şekilde ve sayfadaki son satırdan 16 cm’ lik bir yatay çizgi ile ayrılarak ilk sayfanın altına dip notu olarak yazılmalıdır.

Tam metin bildiri gönderimi tasarım aşamasındadır.

Örnek tam metin bildiri formatı taslağı için tıklayınız

 

© copyright 2013 -